ประกาศผลการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์
และคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

“อย่าเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่าย    
แม้เหน็ดหน่ายเหนื่อยหนักจงพักเสีย
ตราบเมื่อใจและกายหายอ่อนเพลีย  
สูงก็เตี้ยไกลก็ใกล้ใช่ยากเย็น”

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน 0 , ร , มส