บทความไอที

วิธีการตรวจข้อสอบด้วย Flubaroo (Plugin ใน Google)

โพสต์18 ก.พ. 2559 19:25โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

วิธีการตรวจข้อสอบด้วย Flubaroo (Plugin ใน Google)
1. ให้ท่านทำการเฉลยแบบทดสอบ โดยการตอบแบบทดสอบ ในช่องที่ท่านให้นักเรียนป้อนชื่อให้ป้อนว่า เฉลย ป้อนเสร้จให้ส่งฟอร์ม
2. จากนั้นให้เลือ  หัวข้อ ดูการตอบกลับ ดังรูปภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ


3. google จะเปิดหน้าต่าง sheet คำตอบที่นักเรียนตอบแบบฟอร์ม หรือข้อสอบ ดังรูป


ภาพที่ 2 แสดงกระดาษคำตอบที่นักเรียนตอบกลับมาG


4. เลือเมนู  ส่วนเสริม --> Flubaroo  --> Grade Assignment (หรือRegrade Assignment กรณีเคยตรวจมาแล้ว)
    กรณีที่ยังไม่ได้ดาวน์ฺโหลด Flubaroo ให้ดาวน์โหลดส่วนเสริม โดยเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม พิมพ์ในช้องค้นหาว่า Flubaroo แล้วติดตั้งภาพที่ 3 แสดงการเลือก Flubaroo ในการตรวจข้อสอบ


5.  กำหนด Grading Option โดยกำหนด คะแนนให้กับข้อสอบแต่ละข้อ ตั้งแต่ 1-5
    ถ้าต้องการระบุนักเรียนให้เลือก Identifies หรือถ้าไม่ต้องการให้เลือก Skip Grading 
    เลือก Continueภาพที่ 4 แสดงการกำหนดค่าคะแนนของแบบทดสอบ

6.  เลือกคำตอบ เฉลยที่ครูได้ทำเฉลยไว้


ภาพที่ 5  แสดงการเลือกคำตอบเฉลยแบบทดสอบ

7. Google จะเปิดหน้าชีต (sheet) Grades รายงานผลการทดสอบ  รายงานคะแนนของแต่ละคน ร้อยละของคะแนน ร้อยละการตอบถูก ฯลฯ


1-1 of 1