ติดต่อครูผู้สอน

E-mail ครูศรายุทธ  :  sarayut (at) nyp.ac.th 
E-mail  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  :  nongyang (at) nyp.ac.th
เบอร์มือถือ : 095-609-9292 
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน / แฟ็กซ์   :  044-081071